COVID EN GRIEPVACCINATIE  

Beste patiënten,

Zoals elk jaar bevelen we de vaccinatie tegen de seizoensgriep (influenzavirus) sterk aan. Daarnaast is het aangewezen ook een vaccin tegen COVID-19 (corona) te laten plaatsen indien je behoort tot een risicogroep.

We verwachten de piek van COVID-19 begin november 2023 en vaccineren om die reden best de risicopatiënten eerst. De griepepidemie wordt pas begin 2024 verwacht. 

Hoogrisicopatiënten kunnen dus 2 afspraken maken.


Hoogrisicogroepen voor Covid en griep:


 • Iedereen ouder dan 65 jaar; 

 • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen; 

 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes; 

 • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling 

 • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is; 

 • iedereen die in de gezondheidssector werkt; 

 • iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.


Wij organiseren in onze praktijk (Sint-Katelijnestraat 86, 2800 Mechelen): 


Vaccinatiemoment GRIEP en/of COVID:

zaterdag 21/10/23 9.00h tot 11.00h

zaterdag 28/10/23 9.00h tot 11.00h

elke donderdag tussen 14h n 15h


 • Inschrijven kan enkel online via www.huisartsenkatelijnestraat.be ; indien dit echt niet lukt, kan u zich zonder afspraak aanmelden op een van de vaccinatiemomenten. Gelieve hiervoor niet te telefoneren aub.
 • Het vaccin wordt geplaatst door een van de artsen die aanwezig zijn (en niet noodzakelijk de arts waar de afspraak bij werd gepland).
 • Griepvaccin koop je zelf bij de apotheek (vanaf 50 jaar heb je geen voorschrift nodig) en neem je mee naar het vaccinatiemoment.
 • COVID-19 vaccin is aanwezig in de praktijk en is gratis (voor iedereen, ook voor niet-risicogroepen)
 • Opgelet: kinderen <12 jaar kunnen geen coronavaccin toegediend krijgen tijdens het vaccinatiemoment. Bespreek dit met je arts.
 • Neem je elektronische identiteitskaart mee en draag gemakkelijke kledij.
 • Belangrijk: bij koorts kom je NIET naar het vaccinatiemoment.
 • Wie liever op raadpleging komt voor het plaatsen van het griepvaccin kan een afspraak maken via de online agenda.
 • Ook als er nog bijkomende vragen (vb voorschriften) of problemen zijn, maak je een afspraak in de praktijk ! 


Welke bronnen zijn betrouwbaar?

We raden aan om websites te raadplegen die gevalideerd zijn - wat niet het geval is met vele sociale media.


laatjevaccineren.be

gezondheidenwetenschap.be

info-coronavirus.be


Als je nevenwerkingen ondervindt na het plaatsen van een corona- of griepvaccin, kan je dit melden via volgende link: https://www.fagg.be/nl/bijwerking