PRAKTIJKWERKING  

Wat neemt U mee op raadpleging?

Graag vragen wij u om steeds uw elektronische identiteitskaart mee te brengen.

Ook voor kinderen hebben we de gegevens van de kids-ID of ISI+ kaart nodig.

Betaal bij voorkeur met bancontact of gepast.

Maak online uw afspraak

Voor elke afspraak wordt 15 minuten voorzien. Als u denkt meer tijd nodig te hebben (bijvoorbeeld bij meerdere vragen, kleine chirurgische ingrepen, gesprekken en dergelijke), kunt u dit met de arts of telefonisch met de secretaresse bespreken.

Per afspraak maken we tijd voor 1 patiënt.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Enkel indien u voor 10 uur belt, kan een huisbezoek dezelfde dag gegarandeerd worden.

Secretariaat

Voor het afhalen van een laboresultaat of andere documenten, kan u terecht bij onze praktijkassistentes. De balie is elke dag geopend tussen 8.00h en 12.00h en tussen 13.00h en 17.00h.

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging of tijdens het telefoonuurtje. Vraag tijdens een raadpleging dus steeds voldoende voorschriften.

Afspraak annuleren

Wilt u een afspraak wijzigen of afzeggen? Doe dit liefst 4 uur van tevoren ; zo geeft u andere patiënten de kans uw plaats in te nemen.