OPLEIDINGSPRAKTIJK  

Huisarts-in-opleiding (HAIO)
De huisarts-in-opleiding (HAIO) is een gediplomeerd arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde in een aangestelde opleidingspraktijk. De HAIO doet zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken en is betrokken bij alle activiteiten van onze praktijk. Er is dagelijks overleg met de praktijkopleider en de HAIO kan steeds beroep doen op een  collega bij complexere problemen.


Stagiair
We werken samen met de KU Leuven voor de opleiding van studenten geneeskunde. Zij lopen gedurende enkele weken stage in onze praktijk en worden intensief begeleid in het inoefenen van bepaalde competenties en vaardigheden. Indien u de aanwezigheid van de stagiair storend vindt, mag u dit steeds aangeven.