Heropstart reguliere (niet-dringende) zorg in de huisartsenpraktijk vanaf 4 mei:


Graag geven wij U hierbij wat meer informatie over de aanpak van onze huisartsenpraktijk om een veilige zorg te kunnen garanderen


1.       Afspraken makenenkel na telefonisch contact

 • De online agenda blijft nog even gesloten, maar U kan telefonisch terug afspraken maken voor diverse onderzoeken. Zo kunnen we eerst een inschatting maken van het infectierisico en patiënten zo nodig verwijzen naar een speciaal hierop voorzien consultatiepunt.
 • Het is belangrijk dat we personen met chronische problemen ook terug een fysieke opvolging kunnen bieden op een veilige manier!
 • Tele-consultaties blijven mogelijk

2.       Herorganisatie praktijkruimte:

 • De wachtzaal werd herschikt, zodat patiënten minimaal 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten.
 • In de mate van het mogelijke vragen we om alleen op afspraak te komen (dus zonder begeleider)
 • We proberen de agenda’s zoveel mogelijk te organiseren zodat er weinig patiënten gelijktijdig in de wachtzaal aanwezig zijn

3.       Dragen van mondmasker en handen ontsmetten

 • Bij het binnenkomen van de praktijk vragen we een mondmasker te dragen (liefst van thuis meegebracht) en bieden we de mogelijkheid om de handen te ontsmetten met alcoholgel
 • Oproep: wij zijn nog op zoek naar extra wasbare stoffen mondmaskers!

4.       Kledij artsen

 • Wij dragen steeds een mondmasker en doktersjas
 • Bij onderzoek zullen we mogelijk bijkomende maatregelen treffen zoals handschoenen, een overschort of een spatbril.
   

5.       Desinfectie na elke raadpleging

 • Na elke raadpleging wordt al het gebruikte medische materiaal (stethoscoop, otoscoop,…) en grote oppervlakten zoals het bureaublad, de onderzoekstafel, leuningen van stoelen en deurklinken gereinigd.
 • Bij het verlaten van de consultatieruimte kan U ook steeds de handen ontsmetten
 • Zoals steeds wordt de praktijk buiten de praktijkuren grondig gepoetst

6.       Bij voorkeur geen cashbetalingen meer

7.       Huisbezoeken tijdig aanvragen en indien mogelijk vermijden

 • Zoals steeds blijft een afspraak in de praktijk aan te bevelen omwille van praktische en hygiënische redenen. Indien dit toch niet mogelijk is vragen we om deze aanvraag voor 10u ’s morgens te doen.
Informatie Coronavirus


Beste patiënten,

We willen u graag alvast wat informatie geven in verband met het Coronavirus. We volgen de richtlijnen zoals ze zijn voorgeschreven door de Federale Overheidsdienst en de Vlaamse Gezondheidsinspectie. Deze worden dagelijks aangepast.

U kan zelf extra informatie vinden op de website www.info-coronavirus.be/


Gezonde personen worden momenteel nog steeds niet getest, ook wie milde symptomen vertoont, wordt niet getest. Er zijn nog geen bloedtesten beschikbaar om de aanwezigheid van het virus of de immuniteit tegen het virus aan te tonen


Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen. Bedek mond en neus met een wegwerpzakdoekje bij niezen of hoesten. Gooi de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was de handen.

HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET EEN VERMOEDEN OF BEVESTIGING VAN COVID-19 EN DIE THUIS GEÏSOLEERD IS

Als u ziek bent door COVID-19 of als er vermoed wordt dat u besmet bent, dat wil zeggen dat u symptomen vertoont, volg dan het onderstaande advies om een verspreiding van het virus naar andere mensen in uw huishouden en uw omgeving te vermijden.


Blijf thuis zolang er symptomen zijn U moet uw activiteiten buitenshuis beperken. Ga niet naar uw werk, school of openbare plaatsen. Gebruik geen openbaar vervoer. Vermijd elk bezoek bij je thuis. Volg uw symptomen op.


Als uw symptomen verergeren (bv. ademhalingsproblemen, hoge koorts), bel dan uw huisarts om een huisbezoek in te plannen. Als u rechtstreeks naar een spoedgevallendienst gaat, informeer dan bij de receptie dat u een mogelijke COVID-19-patiënt bent. Zo kunnen maatregelen worden genomen om besmetting van andere mensen te voorkomen.


Als een lid van uw huishouden symptomen krijgt (bv. koorts, hoest), neem dan contact op met uw arts. Blijf uit de buurt van uw naasten. Verblijf indien mogelijk in een aparte en goed geventileerde kamer waar u ook kan slapen. Vermijd zoveel mogelijk gemeenschappelijke kamers van het huis. Indien beschikbaar, gebruik een andere badkamer en toilet dan de overige gezinsleden. Draag een masker in aanwezigheid van anderen of blijf op een afstand van meer dan 1,5 meter. Indien dit onmogelijk is, gebruik een sjaal of andere doek die de mond bedekt. Het virus wordt overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen,… over een afstand van 1,5meter. Als u een doek gebruikt,moet u deze dagelijks wassen. Verlucht de woonruimtes. Open enkele keren per dag gedurende 30 minuten de vensters van de kamer waar u verblijft. Bedek uw neus en mond als u hoest of niest. Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de binnenkant van de elleboog, de binnenkant van uw trui,... Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk weg / doe de stoffen zakdoek in een stoffenzak die u aan het einde van de dag wast. Was daarna uw handen.  Was uw handen telkens u gehoest of geniesd hebt,na elk toiletbezoek en telkens u vuile doeken hebt vastgenomen, meerdere keren per dag, met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing(met minimaal 60% alcohol).Wrijf de handen gedurende minstens 20 seconden tegen elkaar en droog ze vervolgens. Uw huisgenoten moeten ook regelmatig hun handen wassen en vermijden dat ze hun ogen, neus en mond met ongewassen handen aanraken. Geef de voorkeur aan wegwerphanddoeken om uw handen te drogen of was uw stoffen handdoeken zodra ze nat zijn (verzamel ze in een stoffen zak en plaats de zak in de wasmachine). Deel geen objecten. Deel geen borden, glazen, mokken, tandenborstels, handdoeken of beddengoed met andere personen. Na gebruik van deze objecten moet u ze grondig wassen met water en zeep. Trek niet aan de sigaret van iemand anders. Neem uw maaltijden apart. Desinfecteer oppervlakken. Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer), met water dat 1% bleekwater bevat (doe 10 ml bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met leidingwater). Maak het toilet schoon na stoelgang. Sluit het wc-deksel na stoelgang, spoel door, wacht 5 minuten. Intussen kan u uw handen wassen. Reinig vervolgens het toilet met water dat 1% bleekwater bevat. Meng geen chloorhoudende producten met een ander schoonmaakmiddel. Hoelang deze maatregelen nodig zijn,wordt besproken met de huisarts, maar ze zijn minstens van toepassing voor 7 dagen, of langer, totdat de symptomen verdwenen zijn.


Huisartsenpraktijk Katelijnestraat