Voor een vlotte praktijkwerking hebben we uw medewerking nodig. Daarom zetten we onze afspraken nog eens op een rijtje.


° Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Enkel indien u voor 10 uur belt, kan een huisbezoek dezelfde dag gegarandeerd worden.


° Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts. Uitzonderingen kunnen enkel toegestaan worden indien u tijdens de voorbije 3 maanden bij een van de artsen bent geweest.


° Voor het afhalen van een laboresultaat of andere documenten kan u terecht bij onze praktijkassistentes. De balie is elke dag geopend tussen 8u en 12u en tussen 13u en 17u.


° Sinds 1 januari 2013 werken wij enkel op afspraak. U kan een afspraak maken via deze website of bellen op het telefoonnummer 015/207630, bij voorkeur tijdens de voormiddag tussen 8u en 12u met onze praktijkassistente.
Voor elke afspraak wordt 15 minuten voorzien. Als u denkt meer tijd nodig te hebben  (bijvoorbeeld bij meerdere vragen, kleine chirurgische ingrepen, gesprekken en dergelijke), kunt u dit met de arts bespreken bij het maken van de afspraak (dit kan niet via de online agenda!).
Wilt u een afspraak wijzigen of afzeggen? Doe dit liefst 4 uur van tevoren ; zo geeft u andere patiënten de kans uw plaats in te nemen.
Komt u met meer dan één persoon, gelieve dan ook voor iedereen een aparte afspraak te maken.
Vertegenwoordigers worden verzocht enkel telefonisch een afspraak te maken via onze praktijkassistente (elke voormiddag tussen 8u en 12u).MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG


Voormiddag

Dr. Hofmans

Dr. Van Paemel

Dr. Winkelmans

Dr. De Meyer

Dr. Van Paemel

Dr. Winkelmans

Dr. De Meyer

Dr. Neirinck

Dr. Van Geenhoven

Dr. Hofmans

Dr. Neirinck

Dr. Van Paemel

Dr. De Meyer

Dr. Hofmans

Dr. Winkelmans


Namiddag

Dr. De Meyer

Dr. Hofmans

Dr. Van Geenhoven

Dr. Hofmans

Dr. Neirinck

Dr. Winkelmans om de 2w

Dr. Neirinck


Dr. Van Paemel

Dr. Van Geenhoven


Dr. Winkelmans

Dr. De Meyer

Dr. Neirinck vanaf 15u

Dr. Van Geenhoven


Avond

Dr. De Meyer

Dr. Neirinck

Dr. Van Paemel

Dr. Hofmans

Dr. Neirinck

Dr. Winkelmans

Dr. Van Geenhoven


Dr. Van Paemel

Dr. De Meyer

Dr. Hofmans

Dr. Winkelmans om de 2w

Dr. Neirinck

Dr. Van Geenhoven

Dr. Winkelmans om de 2w